Oksalle Ylimmälle- työllisyyspoliittinen hanke

1.1.-31.12.2019

Hankkeen tavoitteena on työllistää Kangasalan kaupun-gin alueella pitkäaikaistyöttömiä ja alle 30-vuotiaita nuoria. Työskentelyn keskiössä on asiakkaan työelämävalmiuksien vahvistuminen sekä jatkopolun löytäminen kohti avoimia työmarkkinoita, opiskelua tai muuta asiakkaan tilannetta selkiyttävää ratkaisua
kohti. Hanke tarjoaa asiakkaille ohjausta ja tukea oman osaamisen tunnistamiseen sekä kehittämiseen yksilö- ja ryhmävalmennuksen sekä kortti- ja osaamiskoulutusten avulla. 

Hankkeen kautta voi työllistyä yhdistyksen tarjoamiin työtehtäviin keittiötyöhön, kiinteistönhuoltoon, siivouk-seen, ompelimoon, asiakaspalveluun ja myyntityöhön sekä digi- tai ohjaustehtäviin. Toimipaikkoina ova Rekolan toimintakeskus ja PajaKauppa. Myös työkokeilu on yhdistyksen työtehtävissä mahdollinen. Asiakkaan
on mahdollista työskennellä palkkatuella yhdistyksen kautta myös toisen työnantajan tarjoamissa työ-tehtävissä.

Lisätiedot:


Hankevastaava Asta Lahikainen
050 434 4924 / asta.lahikainen@teemanamuutos.fi


Työvalmentaja Jaana Romo-Inkeri
050 433 7040 / jaana.romo-inkeri@teemanamuutos.fi

Hanketta rahoittaa Pirkanmaan TE-toimisto