Rekolan toimintakeskuksen historia - Vaivaistalosta toimintakeskukseksi

Rekolan toimintakeskus

Vuonna 1888 Kangasalan kuntakokous päätti ostaa vaivaistalon paikaksi Rekolan perintötilan Rikun kylästä. Rakennukset kunnostettiin ja vaivaistalo aloitti toimin-tansa virallisesti 1.11.1890.

Vaivaistalossa asui sekä pikkuvauvoja että vanhuksia. Raajarikkoja ja mielenvikaisia eli "hesseleitä". Osa lapsista oli orpoja ja osa äpärälapsia äiteineen.

Nykyinen Rekolan toimintakeskuksena toimiva talo on rakennettu 1922 ja se oli alun alkaen mielisairaala. Vuonna 1963 mielisairaala muutti uuteen Pirkanmaan sairaalaan – Kaivantoon ja Rekola jäi pelkästään kunnalliskodiksi.

Vuonna 1982 kunnalliskodin nimi muuttui virallisesti van-hainkodiksi ja vanhasta Rekolan vaivaistalosta oli muu-tettu uuteen, nykyiseen Rekola-kotoon.

Kangasalan Työttömät ry. perustettiin 1993. Toimitilaksi löytyi Rekola-talo, joka silloin oli huonokuntoinen ja ollut tyhjillään lähes 20 vuotta.

Talo oli uhattu purkaakin jo kolmesti. Kaksi kertaa kun-nan päättäjien toimesta ja kerran, kun eräs talon asukas oli kiivennyt katolle uhaten hypätä alas. Hoitaja oli uhan-nut kaataa koko talon, ellei katollaolija tulisi alas. Onneksi hän tuli ja talo on vielä pystyssä.

Helmikuussa 1994 aloitettiin talon remontti. Projektin vas-tuullinen vetäjä oli kunta. Työvoimatoimisto hoiti työvoi-mapoliittisen rahoituksen ja työntekijät ja työttömien yhdistys toimi talkooporukkana. Huhtikuussa 1995 juh-littiin lopulta Rekolan monitoimikeskuksen avajaisia juhlallisella ja iloisella ohjelmalla.

Nykyisin Rekolan toimintakeskuksessa toimii Kangasalan Työttömät ry. eli nykyiseltä nimeltään Teemana Muutos - TeeMu ry ja Kangasalan kaupungin työllisyyspalvelut.

Lisää tämän talon historiaa löytyy Kangasalan vanhainkodin museosta ja kunnan arkistoista.Lähde: Kirsi Stenvall, Vaivaistalosta vanhainkodiksi 1890–1990, Sata vuotta Kangasalan laitoshuoltoa.