Yhteistyötyönantajana Oksalle Ylimmälle- hankkeessa: haastattelussa Mobilian apulaisjohtaja Elina Ijäs

  • ti 1.12.2020

TE-keskuksen rahoittama työllisyyspoliittinen hanke Oksalle Ylimmälle mahdollistaa TeeMu ry:n tarjoamat työkokeilu- ja palkkatukipaikat. Yhdistyksen toimintaa tukevien työtehtävien lisäksi on hankkeen kautta mahdollista työllistyä palkkatuella myös yksityiselle yhteistyötyönantajalle erilaisiin työtehtäviin. 

Siitä mitä tämä käytännössä tarkoittaa osaa kertoa yksi TeeMu ry:n kanssa pitkään toiminut yhteistyötyönantaja Mobilian apulaisjohtaja Elina Ijäs, jolla on vain hyviä kokemuksia Oksalle Ylimmälle- hankkeesta. 

Yleisesti ottaen meillä Mobilialla on vuosien kokemus palkkatuella työllistämisestä, ehkä jopa viisitoista vuotta. Niin pitkään kuitenkin, että en ole edes ihan varma milloin ensimmäiset tulivat, Elina naurahtaa.

Olemme tehneet yhteistyötä TeeMu ry:n kanssa jo pitkään. Oksalle Ylimmälle- hankkeen osalta ensimmäinen yhteydenotto ja tieto tuli juuri TeeMu ry:ltä,  ja ilolla olemme sen ottaneet vastaan. Se oli niin, että henkilö oli jo meillä TeeMu ry:n kautta työkokeilussa, jota sitten oli mahdollista jatkaa palkkatuettuna työnä juuri Oksalle Ylimmälle- hankkeen kautta, Elina taustoittaa yhdeksi hankkeen yhteistyötyönantajaksi tulemistaan.

Tähän mennessä (joulukuu 2020) Oksalle Ylimmälle- hankkeen kautta Mobiliassa on työskennellyt jo seitsemän henkilöä. Yksityinen auto- ja tieliikennemuseo on myös siitä mielenkiintoinen paikka, että sieltä löytyy monia hyvin erilaisia työtehtäviä. Hankkeen kautta palkkatuetut henkilöt ovat työskennelleet muun muassa kiinteistönhuollossa, museoapulaisena ja arkistoharjoittelijana. Mahdollisuuksien mukaan, tulevaisuudessa saman katon alla saattaa myös olla tarjolla siistijänä, kahvilapalveluissa, asiakaspalveluassistenttina tai lasten liikennepuistossa ohjaajana toimimiseen liittyviä tehtäviä.

Varsinkin kiinteistöhuollon puolella, miehille jotka ovat sille alalle kaivanneet harjoitusta, on meiltä löytynyt hyvin työtä. Työ on itsenäistä ja moni pitää siitä, kertoo Elina.

Se, että rekrytointi tehdään pitkälti hankkeen toimesta; eli haku, saapuneiden hakemusten läpikäynti ja esihaastattelut, on sopinut Elinalle hyvin. 

Ainahan sitä haluaa haastatella työntekijän henkilökohtaisesti. Kun hakijoita on useita, niin säästäähän se huomattavasti meiltä aikaa, kun esivalinta on jo tehty. Asta ja Jaana tietävät hyvin meidän tapamme toimia. Me tunnemme heidät ja ymmärrämme toisiamme. Voin luottaa heidän arviointikykyynsä ja he tietävät minkä tyyppiset henkilöt tulevat sopimaan meille. Tähän asti Oksalle Ylimmälle- hankkeen kautta meille Mobiliaan töihin tulleet ovat sopineet taloon hyvin, Elina luonnehtii hankkeen kautta rekrytoitujen onnistunutta valintaa.

Oksalle Ylimmälle- hankkeeseen kuulu myös tarpeenmukaisia korttikoulutuksia sekä yksilö- ja ryhmäohjausta. Kerran kuussa järjestettävät hanketapahtumat, joissa hankkeeseen osallistuvat tutustuvat ryhmänä muun muassa koulutusmahdollisuuksiin, rekrytoinnin eri muotoihin, elämän hallintaan liittyviin apukeinoihin sekä muihin työllistymistä edistäviin askeliin, ovat juuri tätä.

Sen, että palkkatuettu työntekijä käy hanketapahtumissa, tämän työtuntilistat kuitataan kuukauden päätteeksi ja että kerran tai kaksi vuodessa yhteistyötyönantaja osallistuu hanketta koskevaan yhteistyökyselyyn, kokee Elina vain kuuluvan pakettiin.

Katson siitä työntekijän näkökulmasta, että se on vain hänen etunsa, että näitä hanketapahtumia on. Hän tapaa muita samassa tilanteessa olevia, saa tukea ja opastusta. Me pyrimme siihen, että kun meille palkataan, oli sitten millaisella sopimuksella tahansa, niin että työntekijästä tulee Mobilialainen. Hän on yksi meistä. Hänellä nyt on tällaisia sopimukseen kuuluvia juttuja. Käyhän meidän vakihenkilöstökin koulutuksissa, Elina toteaa.

Kuva: www.mobilia.fi

Suosittelen ehdottomasti yhteistyötä Oksalle Ylimmälle- hankkeen kanssa muillekin työnantajille. Tärkeää on ottaa huomioon, että varaa riittävästi aikaa uuden työntekijän perehdyttämiseen. Siihen täytyy olla aikaa. Tämä ihminen tulee aivan uuteen ympäristöön, eikä häntä voi heti vaan heittää johonkin työhön. Sopeutumiseen menee aikaa.

Meillä kokemukset ovat olleet positiivisia. Palaute, mitä olen palkkatuetuilta työntekijöiltä saanut jakson päättyessä, on ollut se, että he ovat meillä viihtyneet, Elina muistuttaa vinkkinä muille yhteistyötä hankkeen kanssa pohtiville yrityksille.

Elina harmitteleekin, että TeeMu ry:n toiminnasta ja Oksalle Ylimmälle- hankkeesta ei tunnuta tietävän laajemmin, sillä hänellä on pelkkää hyvää sanottavaa molemmista. Uusia yhteistyötyöantajia toivotaan tulevan mukaan hankkeeseen ja samalla työllistämään paikallisia pitkäaikaistyöttömiä.