Teemana Muutos - TeeMu ry.


Yhdistys on toiminut Kangasalla työttömien tukena vuodesta 1993 alkaen ja tunnettiin aiemmin nimellä Kangasalan Työttömät ry. Yhdistys perustettiin  järjestämään työttömille ammattiin, koulutukseen ja harrastuksiin liittyvää toimintaa. Yhdistyksen pyrkimyksenä on työttömyyden vähentäminen sekä työttömien toimeentulon parantaminen. Yhdistys on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton.

Vuosien varrella toiminta on kehittynyt ja laajentunut vapaaehtois- ja jäsentoiminnasta. 

2000-luvun alusta yhdistyksellä on ollut myös työllisyyspoliittista hanketoimintaa, joka on mahdollistanut yhdistyksen ohjaavan työskentelyn sekä palkkatukityöllistämisen. 

Toiminnan muutoksen myötä yhdistyksen nimen haluttiin kuvaavan enemmän yhdistyksen arkea ja vuonna 2019 uudeksi nimeksi valittiin nimikilpailun jälkeen Teemana Muutos - TeeMu ry.

Tarjoamme tukea työllistymiseen, omien vahvuuksien löytämiseen, arjen hallintaan, digitaitojen kehittämiseen sekä liikunnan ilon löytämiseen hankkeidemme kautta sekä jäsentoiminnalla.  

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Yhdistys on valtakunnallisen Työttömien Keskusjärjestö ry:n jäsen.

Vuosikokouksessa 25.3.2024 valittu hallitus:

Puheenjohtaja                Merja Siltanen

Varapuheenjohtaja      Anne Leppälä

Jäsen                                  Marjo Rantanen

 

Hallituksen sihteeri       Asta Lahikainen

Taloudenhoitaja             Asta Lahikainen


Tue toimintaamme!

Yhdistuksen toimintaa voi tukea kannatusjäsenyydellä. Kannatusjäseneksi voi liittyä 15 vuotta täyttänyt henkilö, rekisteröity yhdistys tai yhteisö. Henkilöjäseneltä kannatusjäsenmaksu on alkaen 20€/kalenterivuosi ja yritykseltä tai yhteisöltä 200€/kalenterivuosi. 

Maksutiedot:

Teemana Muutos - TeeMu ry.

FI77 5104 0020 0907 87

Viestiksi Kannatusjäsenmaksu 2023


Kiitos, kun tuet toimintaamme!