Yhdistyksemme


Yhdistys on toiminut Kangasalla työttömien tukena vuodesta 1993 alkaen ja tunnettiin aiemmin nimellä Kangasalan Työttömät ry. Yhdistys perustettiin  järjestämään työttömille ammattiin, koulutukseen ja harrastuksiin liittyvää toimintaa. Yhdistyksen pyrkimyksenä on työttömyyden vähentäminen sekä työttömien toimeentulon parantaminen. 

Vuosien varrella toiminta on kehittynyt ja laajentunut vapaaehtois- ja jäsentoiminnasta. 

2000-luvun alusta yhdistyksellä on ollut myös työllisyyspoliittista hanketoimintaa, joka on mahdollistanut yhdistyksen ohjaavan työskentelyn sekä palkkatukityöllistämisen. 

Toiminnan muutoksen myötä yhdistyksen nimen haluttiin kuvaavan enemmän yhdistyksen arkea ja vuonna 2019 uudeksi nimeksi valittiin nimikilpailun jälkeen Teemana Muutos - TeeMu ry.

Tarjoamme tukea työllistymiseen, omien vahvuuksien löytämiseen, arjen hallintaan, digitaitojen kehittämiseen sekä liikunnan ilon löytämiseen hankkeidemme kautta sekä jäsentoiminnalla.  
 

Yhdistys on valtakunnallisen Työttömien Keskusjärjestö ry:n jäsen.