Yhdistyksemme

Yhdistys on toiminut Kangasalla työttömien tukena vuodesta 1993 alkaen ja tunnettiin aiemmin nimellä Kangasalan Työttömät ry. Yhdistys perustettiin  järjes-tämään työttömille ammattiin, koulutukseen ja harras-tuksiin liittyvää toimintaa. Yhdistyksen pyrkimyksenä on työttömyyden vähentäminen sekä työttömien toimeen-tulon parantaminen. 

Vuosien varrella toiminta on kehittynyt ja laajentunut vapaaehtois- ja jäsentoiminnasta. 2000-luvun alusta yhdistyksellä on ollut myös työllisyyspoliittista hanketoimintaa, joka on mahdollistanut yhdistyksen ohjaavan työskentelyn sekä palkkatukityöllistämisen. Kangasalan kaupungin työllisyyspalvelut on tehnyt yhdistyksen kanssa yhteistyötä ohjaten asiakkaita kuntouttavan työtoiminnan palveluun jo usean vuoden ajan. Yhdistys ylläpitää yhdessä Kangasalan kaupungin työllisyyspalveluiden kanssa PajaKauppaa.

Yhdistyksen toiminnan tavoitteena on antaa tukea ja ohjausta työikäisille kangasalalaisille. Yhdistys antaa ohjausta arjen haasteisiin, sähköiseen asiointiin, omien vahvuuksien löytämiseen sekä etsimme yhdessä ratkai-suja mielekkään tekemisen tai jatkopolun löytämiseksi. 


Yhdistys kuuluu Työttömien valtakunnalliseen yhteistoimintajärjestöön (TVY ry).